Primăria Reșița anunță că Asociația Grupul de Acțiune Local Reșița organizează concurs de dosare pentru ocuparea a 3 posturi în Grupul de Acțiune Locală. 

Se caută un manager pentru GAL și doi experți tehnici.
MANAGER GAL / MANAGER PROIECT – 4 ore/zi, perioadă determinată, pâna la
sfârșitul perioadei de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a
Municipiului Reșița.
EXPERT TEHNIC 1 — 4 ore/zi, perioadă determinată, până la sfărșitul
perioadei de implementare a SDL.
EXPERT TEHNIC 2 — 4 ore/zi, perioadă determinată, până la sfârșitul
perioadei de implementare a SDL.
Condiții de participare:
Manager GAL/proiect (242101)
Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență,
respectiv studii universitare de licentă absolvite cu diploma;
Experiență managerială generală — 5 ani;
Experiență specifică managementului de proiect — minim 2 ani (experiență
în scrierea și/sau implementarea de proiecte pe POR și POCU);
Curs Manager proiect.
Expert tehnic 1 (242213 — expert accesare fonduri structurale și de 
coeziune europene)
Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență,
respectiv studii universitare de licența absolvite cu diploma;
Experiență solicitată — 2 ani, în redactarea documentelor necesare
scrierii/ implementării proiectelor europene;
Expert tehnic 2 (214210 — expert inginer constructii civile)
Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență,
respectiv studii universitare de licență absolvite cu diploma în
domeniul tehnic;
Experiență solicitată — 5 ani în întocmire/verificare/monitorizare de
documentații tehnice (SF, DALI, PT)
Probele de concurs sunt: 1. Selecția dosarelor și 2. Interviul. Documente necesare pentru depunerea dosarului: curriculum vitae; carte de identitate în copie; diplome de studii, cursuri și alte calificări, documente care atestă nivelul studiilor solicitate; documente justificative pentru experiența profesională (recomandări, contracte de muncă, fișe de post); cazier judiciar.
Dosarele se depun la sediul Direcției Dezvoltare Locală și
Institutională din cadrul Primăriei Reșița, str. Libertății 18-22, până
în data de 15.10.2018, ora 16.
Selecția dosarelor se va efectua de câtre Comisia de Selecție organizată
la nivelul GAL prin Hotărarea AGA nr. 5/17.05.2018, în termen de 5 zile
lucrătoare.
Candidații admiși în urma selecției de dosare vor susține un interviu în
perioada 23-26 octombrie 2018.
Articolul precedentAvertizare nowcasting de vreme severă
Articolul următorMinisterul Sănătății cere fonduri la Banca Mondială pentru un centru de radioterapie în Caraș-Severin