Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială, aferent perioadei de programare 2021–2027.

Scopul programului este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă.

Obiectivele urmărite de program sunt următoarele:

Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu precădere din mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel local;

Creșterea calității si capacitatii serviciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin asigurarea de personal de specialitate bine pregătit la nivel local si infrastructura adecvată;

Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de sprijin și servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de dificultate;

Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității într-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune adecvate.

„Pentru a rupe ciclul intergenerațional al sărăciei trebuie să realizăm intervenții integrate, ce presupun dezvoltarea serviciilor sociale pentru asigurarea intervențiilor la nivel local și prin utilizarea eficientă și eficace a resurselor financiare și umane la nivelul UAT-urilor. Până acum, este evidentă dezvoltarea inegală a serviciilor și din punct de vedere al categoriilor de beneficiari, acest lucru motivând abordarea urmărită în cadrul programului. Arhitectura intervențiilor a fost realizată astfel încât să fie asigurată implementarea acțiunilor în mod coerent și eficient și să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile țintite, fără a dispersa efortul financiar. La nivel de program, prioritățile sprijină grupuri vulnerabile distincte, dar cuprind măsuri care sunt interconectate, astfel încât să se asigure o alocare financiară eficientă a intervențiilor. De asemenea, ne asigurăm că răspundem în mod sinergic recomandărilor de țară pe care România le‑a primit din partea organismelor internaționale”, a transmis ministrul Marcel Ioan Boloș.

Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) beneficiază de o alocare totală de 4.152.109.995 euro. 

Articolul precedentPeste 110 milioane de euro pentru dotarea liceelor cu laboratoare inteligente
Articolul următorVremea de Revelion. Temperaturi de primăvară, în noaptea dintre ani