Transgaz va construi o nouă conductă, care va asigura interconectarea rețelei naționale de transport a gazelor cu sistemul din Serbia, conform Planului de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport Gaze 2018–2027, arată un proiect de act normativ pus în dezbatere de Ministerul Economiei.

Conducta va lega localitățile Petrovaselo și Comloșu Mare și va avea o lungime totală de 85,56 km, urmând a fi amplasată în județul Timiș. O stație de măsurare, amplasată pe teritoriul administrativ al comunei Comloșu Mare, județul Timiș va completa proiectul.

Transgaz a încheiat un Memorandum de înțelegere cu Srbijagaz, operatorul sistemului de transport gaze din Serbia, pentru construirea conductei de interconectare bidirecțională. Realizarea acestei interconectări va permite creșterea lichidității transfrontaliere și promovează accesul transparent și nediscriminatoriu al participanților la piața gazieră.

În contextul în care dependenţa Europei de importul gazelor naturale se accentuează, pe fondul creșterii constante a cererii, precum și al scăderii producției interne, accesul la noi surse şi asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale reprezintă o necesitate. Unele dintre proiectele care vor contribui la îndeplinirea dezideratului anterior menţionat sunt proiectele conductei BRUA și conductei Marea Neagră – Podișor, arată nota de fundamentare a hotărârii de Guvern.

În prezent, infrastructurilor de gaze din regiune le lipsesc interconectivitatea și flexibilitatea adecvate, cu un impact negativ semnificativ asupra piețelor gazelor din Bulgaria, România, Ungaria, Austria și Serbia, ceea ce determină un preț mai ridicat al gazelor și vulnerabilitate în ceea ce privește siguranța aprovizionării. În plus, unele din aceste țări depind încă, într-o măsură relativ mare, de gazele furnizate de Federația Rusă. Proiectul “Interconectarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale din România cu sistemul similar de transport gaze naturale din Republica Serbia, inclusiv alimentare cu energie electrică protecţie catodică şi fibră optică” presupune construirea unei conducte noi de transport gaze naturale ce va asigura conexiunea dintre conducta magistrală de transport gaze naturale “BRUA” și Nodul Tehnologic Mokrin din Serbia.

Până în prezent Transgaz a primit certificatul de urbanism emis de către Consiliul Județean Timiș, dispune de un studiu de prefezabilitate întocmit de către Departamentul Proiectare Cercetare din cadrul SNTGN Transgaz SA, precum și de studiul de fezabilitate întocmit de către Departamentul Proiectare Cercetare din cadrul SNTGN Transgaz SA. Proiectul Tehnic este în curs de elaborare.

Hotărârea de Guvern desemează proiectului ca fiind proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale.

La nivel internațional, național şi local, au fost identificate potenţiale beneficii si avantaje generate de implementării Proiectului, precum: creşterea siguranței alimentării cu gaze a zonei de Vest a României şi a Republicii Serbia, prin acces la noi surse de gaze; asigurarea unui nou culoar de transport a gazelor naturale, modernizat cu o capacitate tehnică superioară celei prezente, care determină stimularea competiţiei pe piaţa internă de gaze, diversificarea structurii ofertei, cu potențiale efecte competitive a preţului gazelor naturale; întărirea rolului de ţară care poate să ofere siguranță energetică în regiune; asigurarea posibilităţior fizice de curgere bidirecțională a gazelor pe conducta de interconectare Petrovaselo – Comloșu Mare și asigurarea parametrilor tehnico-economici solicitați de Republica Serbia în punctul de interconectare Comloșu Mare; asigurarea unui necesar suplimentar de consum a gazelor naturale, ca urmare a dezvoltărilor socio – economice preconizate în următorii 30 ÷ 40 ani; dezvoltarea sistemului naţional de transport gaze naturale; investiţii semnificative în România; creşterea siguranței în exploatare şi operare a Sistemului Național de Transport a Gazelor Naturale.

Programul de Dezvoltare / Investiții al Transgaz prevede în următorii zece ani, în ansamblul său, lucrări aferente Sistemului Național de Transport al Gazelor Naturale (SNTGN), a căror valoare este estimată la 1,9 mld. euro. Finanţarea se va asigura de către Transgaz din surse proprii, cât și surse atrase prin creditări de la instituțiile financiar-bancare, a căror ofertă se va analiza de la caz la caz.

Articolul precedentJudecătorul Cristi Danileț, mesaj pentru reșițeni
Articolul următorS-a semnat contractul! Se va putea circula normal între Cornereva și Rusca Teregova