În Caraș-Severin rata șomajului în august 2019 a fost de 3.09%

Ca urmare a unei situații statistice transmise de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin, se pare că, la nivelul județului Caraș-Severin, în luna august a anului 2019 s-a înregistrat o rată a șomajului de 3,09 procente, sensibil mai mare decât în luna anterioară cu 0,10 puncte procentuale, dar mai scăzută comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Ca urmare a unei situații statistice transmise de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin, se pare că, la nivelul județului Caraș-Severin, în luna august a anului 2019 s-a înregistrat o rată a șomajului de 3,09 procente, sensibil mai mare decât în luna anterioară cu 0,10 puncte procentuale, dar mai scăzută comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Din cei 3380 șomeri ai județului, 976 au fost înregistrați cu indemnizație. De asemenea, comparativ cu luna precedentă, s-a constatat că a scăzut numărul de șomeri în rândul bărbaților de la 3,06% la 3,03%, deci cu 0,03 puncte procentuale, dar în același timp a crescut numărul de șomeri în rândul femeilor, de la 2,92% la 3,17%, deci cu 0,25 puncte procentuale.

După un calcul simplu se obține de fapt o creștere a ratei șomajului de 0,22 puncte procentuale în luna august față de luna anterioară.

Numărul șomerilor din mediul urban sunt în număr de 1401. pe când cei din mediul rural de 1979, deși aparent sunt mai mulți șomeri la sat, dacă se consideră distribuția locuitorilor pe arie, situația ar putea fi invers. Statistica pe grupe de vârstă prezintă cel mai mic număr de șomeri între tinerii din grupa de vârstă 25-29 ani, și anume 181 șomeri, cei mai mulți șomeri, 876 la număr, fiind cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 ani.

În urma unei analize făcute după nivelul de instruire șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar au o pondere de 27,49%, șomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 24,59%, iar cei cu studii universitare 13,08% din totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Caraș-Severin. Așadar, 65,16% reprezintă șomeri fără sau cu studii, restul de 34,84% fiind doar șomeri.

Mai multe informații privind situația statistică a șomajului la sfârșitul lunii august 2019 pot fi vizualizate accesând www.anofm.ro, la secțiunea alocată AJOFM Caraș-Severin – Programe, strategii, statistici.